Vállalati mobilitási trendek 2014

A vállalatok napjainkban gyorsan változnak. A felhőszolgáltatások, a mobil megoldások, a közösségi hálózatok és az internet együttesen – amit a Gartner elemzőcég az „erők kapcsolatrendszerének” („nexus of forces”) nevez – a közvetítőket és a vállalatokat vállalati mobilitási stratégiáik újragondolására késztetik.

A dolgozók saját mobilkészülékeiket használják, letöltik saját alkalmazásaikat, és kialakítják saját informatikai rendszerüket.

Túl a vállalati mobilitásmenedzsmenten

A mobilhasználatban ma három olyan tendencia figyelhető meg, amelyre a vállalatoknak valamiképpen reagálniuk kell; e tendenciák előbb-utóbb megváltoztatják majd mindazt, hogy hogyan végzik el feladataikat az alkalmazottak, hogy hol tároljuk és érjük el az adatokat és alkalmazásokat, és hogy hogyan mérjük a hatékonyságot és az együttműködést.

A három tendencia a következő:

 • Irányelvek – Sok cég azért alakít ki irányelveket, hogy a dolgozói tulajdonú mobilkészülékek (BYOD) hatásait, illetve a fogyasztóközpontúsággal járó problémákat kezelni tudja.
 • Mobilalkalmazások – az alkalmazások megválasztását a vállalatoknál legfőképpen az okostelefonok és táblagépek irányítják. Ezeket az eszközök már fogyasztóközpontú alkalmazásokkal feltöltve hozzák forgalomba, miközben a nagyvállalatok egyre nagyobb figyelmet szentelnek az asztali gépek funkcióinak mobileszközökre való kiterjesztésére.
 • Biztonság – a vállalatok jelentős figyelmet fordítanak a biztonsági követelmények betartatására.

A mobilitás öt fázisa

Az Apple iPhone igen sokat tett a vállalati mobilitás megváltoztatásáért (pl. a mobilalkalmazásokkal, a biztonsággal, a dolgozói tulajdonú készülékekkel, a fogyasztóközpontúsággal kapcsolatos témák felvetésével), és módszereket dolgozott ki e változások kihasználására.

Az irányelvekkel (BYOD/fogyasztóközpontúság, szabályozások, biztonság), a mobilalkalmazásokkal, illetve a biztonságra való törekvéssel kapcsolatos trendek kezdete még 2005-re nyúlik vissza, amikor az iPhone-ok elkezdtek nagyobb számban megjelenni a nagyvállalati piacon, kiszorítva a biztonságosabb és jobban menedzselhető BlackBerryket.

Ezzel kezdetét vette az, amit a Citrix a „mobilitás öt fázisának” nevez:

 1. 2005-ös év: MDM (Mobile Device Management)
 2. 2013-mas év: EMM  (Enterprise Mobility Management)
 3. 2015-ös év: MOBIL MUNKATÉREK
 4. 2016-as év: MOBIL PARTNEREK
 5. 2018-as év: EGYSÉGES VÁLLALATI PLATFORM

A mobilitás öt fázisa a vállalati mobilitás közelmúltbeli történetét írja le, beleértve a mobileszközök kezelését (mobile device management, MDM) és a vállalati mobilitásmenedzsmentet (enterprise mobility management, EMM).

A következő fázis, amely a vállalati szektorban komolyabban 2015-ben jelenik majd meg, nem más, mint a mobil munkaterek fázisa.

Azoknak az ügyfeleknek a példája, akik vállalkozásuk átalakítására Citrix Mobile Workspace megoldásokat használnak, jól mutatja, hogy a virtualizációs, hálózati és felhőszolgáltatási technológiák miképpen adnak új módszereket az emberek kezébe a jobb munkához. A dolgozóknak hordozható, mindig rendelkezésre álló munkakörnyezetre van szükségük, amely mindig velük van, bárhol is járnak, bármilyen mobileszközt is használnak, és bármilyen kapcsolódási módszert is használnak éppen.

A következő fázis, hogy a vállalatok együtt dolgoznak majd partnereikkel és vevőikkel, és segítenek majd nekik, hogy a mobilitás felé vezető saját útjukat bejárják.

Végül úgy 2018 körül a vállalatok figyelme mobilplatformjaik egységesítése felé fordul majd, hogy – az általunk csak egységes vállalati platformnak nevezett jelenség formájában – támogathassák dolgozóikat, partnereiket és vásárlóikat.

A Citrix már ma elkezdi kiaknázni ezt az evolúciós folyamatot, amihez felhasználja az MDM és EMM terén meglévő alapvető ismereteit, és olyan növekedést céloz meg, amelynek birtokában képes a multinacionális nagyvállalatok igényeit kielégíteni, hogy felhőszolgáltatásokkal, mobilalkalmazásokkal és biztonsági megoldásokkal támogassa a mobilitási igényeket.

A vállalatoknak azonban már ma el kell kezdeniük felmérni, hogy a mai és a jövőbeli mobilitási trendeknek megfelelően milyen alapvető lépéseket kell tenniük. Amint korábban már említettük, ebben az évben a fő trendek az irányelveket, a mobilalkalmazásokat és a biztonságot érintik. Vizsgáljuk meg mindegyiket alaposabban.

Vállalati mobilitási trendek 2014

A vállalatoknak olyan stratégiát kell kialakítaniuk, amely követi a vállalati életciklus-kezelési folyamatokat.

A vállalatok ezáltal kezdő- és végpontokat kaphatnak a stratégia kidolgozásához. Meg kell határozni az egyes lépéseket, és stratégiát kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy az egyes lépéseket hogyan és ki fogja végrehajtani a vállalatnál. A lépéseket a legfontosabb vállalati mobilitási trendekkel összhangban kell megtervezni, amelyek közül hármat itt részletesen is tárgyalunk.

Vállalati mobilitási irányelvek

Az egyik első kezdeményezés olyan irányelvek kidolgozása kell hogy legyen, amelyek a cégen belüli mobilhasználatot szabályozzák. A vállalati mobilhasználati irányelveknek ki kell terjedniük az alábbi fő területekre:

 1. Felhasználók meghatározása – az irányelveknek meg kell határozniuk a különféle felhasználói szegmenseket. Bár bizonyos irányelvek az összes felhasználóra vonatkoznak, a különböző felhasználói igények különféle irányelveket tehetnek szükségessé.
 2. Hardver, szoftver, szolgáltatások – a hardverek, szoftverek (operációs rendszerek és alkalmazások) és vezeték nélküli szolgáltatások típusait irányelvekkel kell előírni.
 3. Biztonsági szintek – az irányelveknek részletezniük kell a vállalat biztonsági igényeit, hogy milyen biztonsági előírásokra van szükség, illetve részletes útmutatókkal kell szolgálniuk az adatvesztés megelőzésére, a hitelesítésre és a titkosításra, valamint a biztonsági (pl. az elhagyott mobilokkal kapcsolatos) eljárásokra vonatkozóan.
 4. Költségek – az irányelveknek részletes költségfelelősségi leírást, ráfordítási útmutatókat stb. kell tartalmazniuk.
 5. Jogszabályi keretek – az útmutatóknak ki kell térniük a helyi jogszabályi előírásoknak való megfelelésre is. Pl. számos helyre tilos mobiltelefonnal belépni. A legjobb tanács az, hogy a felhasználókkal be kell tartatni a helyi jogszabályokat.

Bár a legtöbb cég rendelkezik valamilyen irányelvi szabályozással, a legtöbb esetben nem térnek ki az informatika minden főbb területére, pl. a biztonság, a hálózat vagy a hardver kérdéseire.

Mobilalkalmazások meghatározása és kezelése

Napjainkban a legtöbb cégnél aktívan törekednek valamilyen mobilalkalmazásokkal kapcsolatos stratégia kidolgozására. Bár a legtöbb cég már most támogatja az e-mailek vezeték nélküli elérését, többnyire arra törekednek, hogy más vállalati alkalmazásokat is támogassanak; olyanokat, amelyeket a felhasználók laptop és asztali gépeken használnak. Ugyanakkor számos cégnél észlelhetők nehézségek az alkalmazások rangsorolásánál és mobilizálásánál.

Mely alkalmazásokat kell a vállalatoknak mobilizálniuk?

A vállalatok válasza erre gyakran „nem tudom”, vagy „mindegyiket”. A „mindegyiket” kétségkívül könnyű, mégis rossz válasz. A vállalatok a meglévő számítástechnikai platformokat mobilplatformokra szeretnék cserélni, ezért úgy vélik, mindent le kell venni az asztali/laptop számítógépekről, és át kell rakni az okostelefonokra/táblagépekre. Ez korántsem olyan jó ötlet.

Vannak, akik azért nem tudják, mit érdemes áthelyezni mobilra, mert nem a tényleges üzletmenet közelében végzik munkájukat. Horizontális alkalmazásokra összpontosítanak, mint amilyen az e-mail vagy a naptár, de esetleg nem ismerik a vállalat- és felhasználóspecifikus alkalmazásokat, amelyek az üzleti folyamatokat vezérlik.

A vállalatok általában úgy indulnak, hogy nagyobb hatékonyságra vagy forgalomra törekszenek. Ezek nagyszerű célok, de a vállalatoknak a siker érdekében alaposabban meg kell ismerniük a felhasználói igényeket, és össze kell egyeztetniük azokat az egyéni, üzletági vagy vállalati célokkal.

Miképpen lehetséges ez?

Először gondoljuk végig a vállalatnál meglévő célokat. Ezek lehetnek egyéni, üzletági vagy vállalati célok. E célok segítenek a mobilizálási folyamat kijelölésében. Majd hagyjunk fel azzal, hogy folyton alkalmazásokban gondolkodunk. Ennél kifinomultabb megközelítés, ha azoknak a szükséges adatoknak a mobilizálásában gondolkodunk, amelyek az üzletmenetet irányítják, a költségeket csökkentik, valamint a hatékonyságot, az együttműködést vagy a forgalmat növelik. Az alkalmazások jelentősége másodlagos; fontosak ugyan az adatok elérése és biztonságossá tétele érdekében, de nem körülöttük forog a világ.

A következő lépésben gondoljunk a vállalat felhasználóira. Mindennapi munkája során ma még nem mindenki igazán „mobil felhasználó”. Tény, hogy sokan a munkaidő után is dolgoznak, vagy csak egyszerűbb módot szeretnének a leveleik menet közbeni elérésére, de kik valójában a cég igazi mobil munkavállalói? És most ne csak a mindig úton levőkre vagy az ügyvezetőkre gondoljunk, hanem azokra is, akikkel egy irodaépületben vagy kampuszon dolgozunk, mégse látjuk őket szinte soha az íróasztaluknál.

Gondoljunk a forgalom növelésére – de a megtakarításokra is. Az üzletmenet végiggondolása sokat segíthet annak megállapításában, hogy mely felhasználókat és adatokat kell mobilizálni. Amint a vállalaton belül nő az eszközök és alkalmazások száma, az IT-szakemberek figyelmének homlokterébe szükségszerűen az automatizálás és a növekedés kezelésére képes eszközök beszerzése kerül.

Gyorsan terjed a mobilalkalmazás-menedzsment (MAM) átvétele, mivel a segítségével a vállalatok képesek a vállalati mobilalkalmazások létrehozására, biztonságossá tételére, terjesztésére, menedzselésére és elemzésére. Napjainkban a legtöbb EMM-megoldás tartalmaz valamennyi MAM-elemet is azáltal, hogy támogatja az adatkonténereket, amelyek képesek a vállalati adatok biztonságossá tételére, valamint irányelvek megvalósítására.

A múlt évben tanúi voltunk az alkalmazáskonténerek elterjedésének. A cégek igen gyorsan (percek alatt) átalakíthatják a meglévő appokat (azok elszigetelt futtatása révén), illetve könnyedén olyan kódrészleteket adhatnak az újakhoz, amelyekkel azok biztonságossá tehetők, és a szabályozó irányelvek szerinti működésre késztethetők. Ezenkívül ez a lehetőség iOS és Android készülékeken is adott, tehát a kihasználhatóság széles körű. Az Apple App Store és a Google Play alkalmazásboltokban már több ezernyi menedzselt és biztonságossá tett alkalmazás érhető el. Sok felhasználó esetleg nem is tudja, hogy biztonságosak (pedig azok). Ez a vállalatok jövőbeli mobilbiztonsági programjának kulcsfontosságú eleme.

Mobilbiztonság

A vállalati mobilbiztonságról már igen sokat írtak. Azok a vállalatok, amelyek az utóbbi néhány évben támogatták a dolgozói tulajdonú mobilok céges használatát, úgy érzik, kevesebb beleszólásuk van abba, hogy adataik hol tárolódjanak és hogyan legyenek elérhetőek. E cégek a részletes irányelveket lehetővé tevő szigorú szabályozásról áttértek a minimális irányelvekkel operáló, lazábban szabályozott eszközök rendszerére.

A legtöbb cégnél az adattitkosítás, a PIN-kódos hitelesítés, valamint az adatmozgások bizonyos szabályozása révén a bevált gyakorlatot követték. Ma azonban a nyilvános alkalmazásboltokból származó alkalmazások java része nem teszi lehetővé részletes adatvesztés-megelőzési (DLP) és adatkorlátozási irányelvek használatát. A saját alkalmazásaikat mobilizálni kívánó vállalatok figyelme a mobilhasználati irányelvek biztosítása miatt ugyancsak az MAM használata felé fordul.

A mobil adatkonténerekkel járó kompromisszumok

Amikor az informatikai igazgatók a fogyasztóközpontúság és a BYOD menedzselését mérlegelik, a legfőbb szempontjuk az adatbiztonság. A biztonság folyamatos beruházásokat igényel, és a mobilizálódó vállalatoknál ez még inkább így van.

Az egyik legnépszerűbb nagyvállalati mobilmenedzsment-platform, a XenMobile Enterprise a biztonságos mobilalkalmazások teljes készletét tartalmazza, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a vállalatok képesek legyenek kézben tartani és menedzselni adataikat. Az adatok biztonságossá tételéhez használt különféle konténertechnológiákkal és -módszerekkel kapcsolatban azonban még ma is sok a félreértés. Minden egyes konténertechnológiának megvannak a maga kompromisszumai, de némelyek a többihez képest egészen sikeresnek bizonyulnak.

Ezek felméréséhez fontos, hogy megvizsgáljuk az alábbi négy fő területet:

 1. költségek
 2. elterjedtség
 3. biztonsági szint
 4. felhasználói élmény

Mobilkészülékeken általában kétféle módszerrel tárolhatunk adatokat: hardveres vagy szoftveres technológiával.

A hardveres adatkonténerek alapvetően két rendszert futtatnak egyetlen készüléken: két rádiót, DSP-t, memóriát, operációs rendszert stb. Az egyik a személyes, a másik a céges adatok részére szolgál. A kettőnek sehol sem szabad találkoznia egymással. Így ha a személyes oldal vírusfertőzést kap, és be sem lehet kapcsolni, a vállalati oldal még mindig működik. Ez egy nagyon erős és biztonságos megoldás. A gond az, hogy nem eléggé elterjedt, a két rendszer egyidejű futtatása eléggé költséges, és hogy a felhasználói élmény – oda-vissza kapcsolgatni a két rendszer között – nem túl jó. Erre a biztonsági szintre jellemzően a legmagasabb biztonsági igényű iparágakban van szükség, többnyire jogszabályi előírások miatt. A fő felhasználói kör a kormányzati szervek, a pénzügyi szolgáltatók, valamint az egészségügy.

Népszerűbbek a szoftveralapú adatkonténerek, amelyeknek három típusa van.

Operációs rendszer-alapú, alkalmazás, valamint vékony kliens.

Bizonyos cégeknél az operációs rendszer-alapú konténerek használatát szorgalmazzák. Két külön operációs rendszer (ugyanazon hardverrétegen történő) futtatását általában valamilyen hipervizor segítségével végzik – az egyik az üzleti, a másik a személyes adatokat szolgálja ki. Ha egy hardverplatformot használunk, alacsonyan tarthatók a költségek; mivel ez az adatokat virtuálisan szeparálja el egymástól, ezért magas szintű biztonságot nyújt. Megvan az az előnye is, hogy nem kell hozzá újraírni vagy egy konkrét fejlesztő cég specifikációira tervezni az alkalmazásokat. Azonban a hardveres elterjedtség alacsony szintű: nem minden Androidos eszközt támogat, a konténer valamely konkrét fejlesztő cég (pl. Samsung Knox) saját tulajdona lehet, és az iOS nem támogatott platform.  Bár a „kettős személyiségű” rendszerek felhasználói élménye javuló tendenciát mutat, még mindig nem olyan, amit a cégek is elfogadnak, ezért gyakran kap alacsony értékelést.

A vékonykliens-alapú konténerek webböngészőt használnak az adatok és appok elérésére, vagy éppen maguk is speciális alkalmazások, mint például a Citrix Receiver. Nagyon biztonságosak, mivel beállítható, hogy a kapcsolat bontása után a helyi adatok törlődjenek, így semmilyen adat nem marad az eszközön. Ez azonban problémát jelenthet az olyan felhasználók számára, akik offline is szeretnék használni az adatokat és alkalmazásokat, amikor épp nem kapcsolódnak a hálózathoz. A jövőben biztonságos adattárakat lehet majd létrehozni, amelyek bizonyos mértékű offline elérést tesznek majd lehetővé az alkalmazásokhoz és a tartalomhoz. Ettől eltekintve a vékonykliens-alapú konténerek kiváló megoldást jelentenek: széles körben használhatók, egyszerű a használatuk, a költségük alacsony (típustól függően), és igen biztonságosak. A vékonykliens-alapú konténereket egyre több cég építi be mobilstratégiájába, különösen azok, amelyek kampusszal rendelkeznek, vagy sok olyan dolgozójuk van, akik folyamatosan kapcsolódnak a hálózathoz; pl. egészségügy, vendéglátóipar, bankszektor, oktatás. Ez az arány pedig csak nőni fog.

A konténertechnológia elterjedése és átvétele a vállalati szektorban egyre gyorsul.

Ma azért folyik a verseny, hogy a fejlesztők biztonságos és egyszerűen menedzselhető alkalmazásokat készítsenek, amelyek a személyes appok kényelmét és felhasználói élményét nyújtják, de a segítségükkel a vállalatok felügyelhetik az adatmozgások biztonságát. E téren a fejlesztő cégek következő lehetősége az lesz, hogy javítsák a biztonságos adatok funkcionalitását és felhasználói élményét, ugyanakkor biztosítsák a felhasználók és a cégek számára a munkavégzéshez szükséges mértékű szabadságot.

A Citrix támogatja a mobil vállalatokat

A Citrix stratégiája tökéletesen igazodik a multinacionális mobil nagyvállalatok növekvő igényeihez. A Citrix 2013-ban kiadta a XenMobile Worx alkalmazásokat, amely a menedzselhető, elszeparáltan futó, e-mail klienst, naptárat és címjegyzékkezelőt tartalmazó WorxMail alkalmazásból, valamint egy nagyvállalati szintű webböngészőből, a Worx Web-ből áll.

A cél az, hogy a megoldás feleljen meg a magas szintű biztonság IT-követelményeinek, adattitkosítással, menedzselhetőséggel, adatmozgásokra (kivágás/másolás/beillesztés) vonatkozó irányelvi szabályozással, és egyéb informatikai elvárásokkal. Ugyancsak segíti a vállalatokat a vállalati adatok menedzselésében a dolgozói tulajdonú mobilkészülékek céges használata esetén.

Ugyanakkor jobb felhasználói élményt biztosít, mint amit a készülékek natív alkalmazásai nyújthatnak. Például a fájlok csatolása funkció közvetlenül az e-mailből elérhető, és egyetlen kattintással lehetséges a konferenciabeszélgetésekhez vagy a konferenciahidakhoz való csatlakozás. A Citrix továbbfejlesztette a natív felhasználói élményt, amivel a végfelhasználókat és az IT-szakembereket egyaránt lenyűgözte.

A Citrix egy SDK és egy alkalmazásokat elszigetelten futtatni képes segédprogram formájában olyan eszközöket is biztosít, amelyek birtokában a vállalatok képesek saját alkalmazásaik biztonságossá tételére és menedzselésére a Citrix XenMobile platformon keresztül.

2014-ben a Citrix további fejlesztéseket jelentett be e téren az olyan új alkalmazásokkal, mint a WorxDesktop, a WorxEdit és a WorxNotes. A Citrix még további alkalmazásokat tervez kiadni, amelyekkel a Forrester kutatócég által csak „alkalmazáshézagnak” („app gap”) nevezett rést kívánják betölteni, amelyre a cégek és felhasználók részéről egyaránt jelentős igény mutatkozik. Ezen kívül tovább folytatjuk a munkát az irányelvek menedzselése, a BYOD, a mobilalkalmazások, valamint a legmagasabb fokú biztonság által meghatározott fő területeken.

A Citrix vállalati támogatás a mobil munkatér körül összpontosul. A cél, hogy minden felhasználó, eszköz és helyszín támogatott legyen, legyen szó bármely alkalmazásról, adatról – akár személyes vagy üzleti, asztali vagy mobil.

A Citrix egyesíti mobil- és virtuális világait az egész vállalaton átívelő, eszköztől és adattípustól független mobilitás érdekében. Az adatok különböző hálózatokon keresztül történő elérése kritikus jelentőségű az együttműködés és a nagyobb hatékonyság szempontjából.

Felhasználókat és IT-szakembereket egyaránt lenyűgöző, első osztályú megoldások

Amikor a vállalatok elkezdtek mobilkészülékeket használni, kezdetben olyan nagyvállalati szintű eszközök felé fordultak, amelyek erős menedzselhetőséget és biztonságot kínáltak, de nem mindig biztosították a legjobb felhasználói élményt. Az eszközök fogyasztóközpontúvá válása megfordította ezt a tendenciát, mivel nagyszerű felhasználói élményt nyújtott, de nem sokat tett a menedzselhetőség és a biztonság érdekében. A vállalatok szeretnék megfordítani ezt a trendet, és a Citrix célja, hogy alternatívát nyújtson; egy olyan mobilkészüléket, amely erős „business osztályú” élményt nyújt, amilyet a felhasználók szeretnének, olyan biztonsággal és menedzselhetőséggel, amilyenre az IT-szakembereknek szükségük van.

Ez úgy oldható meg, ha a felhasználóknak a minden nap használt üzleti alkalmazásaikban jobb felhasználói élményt nyújtunk, mint amire a natív alkalmazások képesek. A Citrix a munkafolyamatokra koncentrál oly módon, hogy megismeri, miképpen használják az alkalmazásokat az üzleti felhasználók, és kifejezetten az ő számukra biztosít egyszerűbb, optimalizált megoldásokat.

Az üzleti felhasználók több válasz-e-mailt írnak, több tartalmat hoznak létre, több közös munkát végeznek, mint az okostelefonok átlagos felhasználói; a legtöbb alkalmazást azonban mégsem kifejezetten az ő igényeik szem előtt tartásával készítették. A Citrix, miközben megoldásokat kínál a számtalan mindennapi felhasználási módra (ami különösen az úton lévő felhasználók esetén jelent komoly kihívást), támogatja az üzleti felhasználók számára megfelelő méretezést.

Ez a méretezés azonban az IT-szakemberek számára is fontos. A legtöbb üzleti felhasználónak kettőnél több mobilkészüléke van, az IT-szakembereknek így több száz vagy ezer típust kell támogatniuk. A Citrix mobilmegoldásait úgy tervezték, hogy az IT-szakemberek igényeire méretezhetők legyenek a készülékek nyilvántartásba vételének, az alkalmazások sok felhasználónál történő rendszerbe állításának, telepítésének és a jelentések elkészítésének támogatása érdekében.

Az iparági vezető vállalati átjárótermék, a NetScaler-rel való integrált működésre képes Citrix XenMobile a tesztek tanúsága szerint akár százezer egyidejű tranzakció támogatására is képes. A Citrix ígéreteihez híven teljesít, hogy az IT-szakembereket és azok ügyfeleit, a végfelhasználókat egyaránt lenyűgözze.

A jövőbeli mobilitási igények

A Citrix felméri a mobilitás jövőjét, ezen belül az új készüléktípusok, platformok és mobilalkalmazások támogatási igényeit. Ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a mobilitás több ennél. A „tárgyak internete” (Internet of Things, IoT), a ruházatba és kiegészítőkbe épített, illetve virtuális számítástechnika mind a részét képezi a Citrix hosszú távú terveinek. A Citrix továbbra is élen kíván járni az elsőként a mobilokon megjelenő kezdeményezések támogatása, a különféle IT-platformok integrálása, valamint a telefonok és táblagépek körén túl a teljes vállalati technológia igényeinek támogatása terén. Ezek fontos tényezők, amelyek különlegessé teszik a Citrixet, és amelyek miatt ez a vezető platform a terjedő mobil munkaállomásokat érintő megoldások, valamint a vállalati mobilitás terén.

Bevált megoldások a mobil vállalatoknál

A Citrix a mobilitási megoldásokat alkalmazó vállalatok számára néhány bevált megoldást javasol. Ide tartoznak többek között az alábbiak:

 1. Felhasználói, üzleti és IT-elvárások felmérése – a stratégia és a szabályzat kidolgozásának ez az első lépése. A cégeknek meg fel kell mérniük a felhasználók igényeit (szükséges appok, adatok, mobilitási stílus, készülékek).
 2. Felhasználók csoportosítása – a különféle felhasználói szegmensek és csoportok létrehozása a konkrét szükségletekre szabott irányelvek és menedzsment kialakítása céljából. Azt javasoljuk, hogy egy cégen belül maximum tíz felhasználói csoportot érdemes meghatározni.
 3. Az egész IT-rendszert átfogó irányelvi szabályozás kialakítása – fontos, hogy legyen egy fő irányelvi szabályzat, amely a teljes rendszert átfogja, amelyet a felhasználók könnyen elolvashatnak és betarthatnak.
 4. Üzletmenet kialakítása – értékteremtéssel, költségek csökkentésével – ezek a legjobb módok az előremutató mobilitási tervezésre. Konkrét célokat kell kitűzni, és meg kell határozni az azok eléréséhez szükséges lépéseket. Ezeket az üzleti célokhoz is hozzá kell igazítani.
 5. Létre kell hozni egy mobil támogatási központot – a mobilitás ugyanis nem olyasmi, ami egy helyben marad. A mobil támogatási központ a különféle IT-területeket – pl. az alkalmazásfejlesztést, a hálózathasználatot, a biztonságot stb. – a mobilitástervezési és életciklus-kezelési folyamat köré szervezi. A központ ugyancsak alkalmas az új mobilalkalmazások, készülékek és szolgáltatások tesztelésére, mielőtt azok éles környezetben használatba kerülnének.

A Citrix jól tudja, hogy az ügyfelek különbözőek, így mindegyikükkel külön-külön együttműködik annak érdekében, hogy a cégek mobil vállalati stratégiája sikeres legyen ma és a jövőben egyaránt.

error: